Bốn lý do giá đất sốt cao nhưng khó giảm

16.08

2017

Bốn lý do giá đất sốt cao nhưng khó giảm

Người ôm đất tưởng giá tăng lên, thật ra khoản chênh lệch phản ánh chỉ số trượt giá đồng tiền

Nhận tư vấn

Để lại lời nhắn